Fundació Bonanit; fem un pas endavant

edifici8M

Des dels seus inicis al desembre de 2006, el patronat de la Fundació Bonanit que encapçala el seu president, Antoni Coll, ha treballat amb perseverança en la lluita contra el sensellarisme i amb la voluntat d’ajudar totes aquelles persones que, per diferents motius, no disposen de les mínimes condicions d’habitatge que els permetin viure amb dignitat.

Ha estat un camí no exempt de dificultats, que hem pogut superar gràcies a l’empenta i el tarannà dels integrants del patronat, al suport d’entitats públiques i privades, i a l’ajuda rebuda de persones de la nostra ciutat i dels voltants de Tarragona que amb tota mena d’iniciatives, actes i recaptes solidaris han decidit no mirar cap a una altra banda sinó ajudar a combatre aquesta situació.

Al llarg dels més de 10 anys de la nostra activitat hem pogut conèixer tota mena de situacions, de vivències, d’històries de persones abocades a viure al carrer. També hem estat testimonis de les dificultats de moltes famílies immerses en situacions de desnonament i de la desesperació de mares i pares, angoixats davant la incertesa de no poder oferir un sostre als seus fills l’endemà. Amatents a totes aquestes situacions, la Fundació Bonanit ha fet un nou pas endavant en la lluita contra el sensellarisme tot posant en marxa un programa d’habitatges tutelats per a famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

Gràcies als diferents convenis amb entitats privades i al formalitzat recentment amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya, durant aquest segon trimestre de 2018 la Fundació Bonanit ha posat un total de cinc habitatges moblats a disposició de cinc famílies tarragonines amb fills menors d’edat. A més, l’entitat els ha assignat un monitor que els acompanya i vetlla en totes aquelles necessitats o incidències que puguin sorgir. Perquè estem convençuts que tota persona sense llar pot arribar a superar aquesta situació si l’acompanyem, l’ajudem i, a més, posem al seu abast el nostre suport, les eines i els recursos que potenciïn les seves capacitats per tal d’aconseguir la màxima autonomia possible.

És un nou projecte que referma el compromís de servei de la Fundació Bonanit envers Tarragona. I el volem fer créixer. Perquè cap persona, família, o infant pateixi el risc de viure al carrer. I per fer possible aquest objectiu necessitem l’ajuda de totes aquelles persones i entitats decidides a posar fre al sensellarisme. Comptem amb vosaltres.

Òscar Busquets, secretari de la Fundació Bonanit