Contacteu amb la Fundació

Per reservar un llit: Teresa (telèfon 699 23 61 31)
Per informació sobre la Fundació: Josep Maria (telèfon 622 54 89 57) o Diego (666 13 36 44).

A banda, podeu enviar-nos el vostres comentaris i suggeriments.

sobre_arroba